טופס מי ישועות

טופס מי ישועה

שם פרטי
שם משפחה
עיר
כתובת
טלפון
סכום תרומה
מטבע לחיוב
דוא"ל
סוג כרטיס
מספר כרטיס
תוקף כרטיס - חודש
תוקף כרטיס - שנה
שם בעל הכרטיס
ת.ז. בעל הכרטיס
3 ספרות בגב הכרטיס
ברצוני לקבל מידע נוסף באופן שוטף על פעילות האגודה
עיצוב ובניה שטיבל.קום כל הזכויות שמורות לאגודת אהלי צדיקים ©